Тази секция е в процес на изграждане...

нАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
 И  ПЛАНЕТАРИУМ
"ЮРИЙ ГАГАРИН"- СТАРА ЗАГОРА

Астрономическа лятна семейна школа

     

село Борущица (10-16 август 2016г) 

със съдействието на :


А. "КРЕМЪК"-ЕООД"

Б.
"ДАВИД ХОЛДИНГ"


ЛЯТНАТА АСТРОНОМИЧЕСКА СЕМЕЙНА ЩКОЛА ЧАСТИЧНО СЕ РЕАЛИЗИРА И КАТО
ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРОЕКТА
"ХЕЛИОТАРАКСИЯ- ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ-СТ.ЗАГОРА" 


АСТРОНОМИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ И ДРУГИ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ВАЖНО: НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛЗВАТ СОБСТВЕНА НАБЛЮДАТЕЛНА ТЕХНИКА ПО ВРЕМЕ НА ШКОЛАТА!...
<> С цел обезпечаване на удобния и безопасен транспорт на наблюдателната техника (телескопи и помощно оборудване) ще се организира нейното  извозване с влак от гара Стара Загора (или гара Тулово) до гара Борущица и обратно. Предполагаемите дати  са 10 август и 16 август. Във връзка с това  моля участниците които възнамеряват да ползват своя наблюдателна техника да изпратят заявка в свободен текст (RTF- формат) на следните два електронни адреса:

aogagarin@gmail.com
boris.komitov@yahoo.com

В заявката да бъдат описани броят, видът и габаритите на уредите (тегло и размери).

Повече подробности ще бъдат публикувани допълнително. Предварителна информация може да получите на следните телефони:
042 237-352
0897 849-605(често е изключен)
или по електронната поща на адрес:
boris.komitov@yahoo.com

доц.д-р Борис КомитовВход
Село Борущица (географска и историческа справка. Туристически забележителности)
Хотели и къщи за гости
С влак до Борущица
Лекционна и наблюдателна програма
 Регистрация