Начало  История  Новини Екип Галерия  Наблюдения Уреди  Лекции  Проекти Клуб "Гемма"


Сайт на астрономите-любители Георги Славов и Марин Потоцки, посветен на 50 години от полета на първия космонавт Юрий Гагарин, патрон на НАОП:
http://gagarin50.hit.bg


АСТРОНОМИЯ  (образование)

Сайт на Н. Кискинова с лекции, презентации и др. матерали по обща астрономия на ниво астрономи-любители:
http://www.astronomy4all.com/
( и в раздела ЛЕКЦИИ)


Сайт на астрономическата олимпиада:
http://www.astro-olymp.org/

Министерство на образованието, младежта и науката:
http://www.minedu.government.bg/news-home/

Регионален инспекторат по образование – Стара Загора:
http://www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=24


АСТРОНОМИЯ  (наука)

Център  за слънчев и слънчево-земен мониторинг-Стара Загора

 Поддържан от доц. д-р Борис Комитов с ежедневна информация за слънчевите петна, избухвания и геомагната обстановка от слънчеви центрове и спътници, данни от визуални и радионаблюдения в НАОП, образователни материали по слънчево-земни въздействия:

http://www.heliotaraxy.com/


Mеждународния център по слънчева активност в Белгия (към който сме асоциирани от 1989 г. за наблюдение на слънчеви петна):
http://www.sidc.oma.be/


Международен център по слънчева активност, Падерборн, Германия, (към която НАОП-Ст. Загора е асоцииран от 1990 г) :
http://www.vspb.de (Observatory)
http://www.inter-sol.org (INTER-SOL Programme)

Слънчевия център при Станфордски университет, САЩ, към който НАОП е асоциирана от 2011 г. за наблюдение отражението на свръхдълги вълни от земната йоносфера чрез  SID-монитор:

http://solar-center.stanford.edu/SID/

Институт за земен магнетизъм, йоносфера и разпространение на радиовълните  към Руската академия на науките (ИЗМИРАН)
http://www.izmiran.rssi.ru/

Сайт  за сверяване на данни на SID мониторите
(Франция):
http://sidstation.loudet.org/data-en.xhtml

Център за прогнози на космическото време и космическия климат       ( ЦПКВКК) при ИКИТ – Институт за космически изследвания и технологии към БАН
Eжедневни прогнози за геомагнитни индекси:

http://www.space.bas.bg/SpaceWeather/index.html


АСТРОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Съюза на астрономите в България (САБ):
http://astro.shu-bg.net/sab/


Институт по астрономия с НАО "Рожен" , БАН, София
http://www.astro.bas.bg


Катедра Астрономия, СУ „Климент Охридски”, София
Астрономическа обсерватория на Софийски университет, Борисова градина

http://www.phys.uni-sofia.bg/^astro


Национална астрономическа обсерватория  "Рожен"
e-mail: nao@mail.orbitel.bg
            rozen@mbox.digsys.bg


Астрономическа обсерватория – Белоградчик
e-mail: aobel@libra.astro.bas.bg


Астрономически център към Шуменския университет:
http://astro.shu-bg.net 


Астрономическа асоциация:
http://www.aas.bg/
http://www.telescope.bg
http://www.geocities.com/andromeda_sofia


Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Смолян:
http://www.planetarium-sm.org
Астроклуб "Сотис" – Смолян:
http://sotis.hit.bg/main.htm 


Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник – Варна:
http://astro-varna.com
Aстроклуб "Канопус" към НАОП "Н. Коперник" - Варна;
http://astro-varna.com/astroclub/forum/YaBB.pl


Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово:
http://planetarium-gb.hit.bg


Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно” – Димитровград:
http://palankov.com/naop-dimitrovgrad/index.html


Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол:
http://www.naop-yambol.com/


Народна астрономическа обсерватория – Кърджали:
e-mail: obskar@gmail.com
Астроклуб „Вега” към обсерваторията в Кърджали:
http://aovega.org
Лагер-школа по астрономия и астрофизика "Бели брези":
http://www.astro-brezi.org/

 

Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей” – Силистра:
e-mail: nao_ggalilej@mail.bg

Народна астрономическа обсерватория – Сливен:
e-mail: proxima_sliven@abv.bg

Астрономическа обсерватория при Младежки център – Хасково:
e-mail: ao_haskovo@abv.bg


МЕЖДУНАРОДНИ  АСТРОНОМИЧЕСКИ  И   КОСМИЧЕСКИ   ИНСТИТУЦИИ

Международен астрономически съюз – International Astronomical Union-IAU

http://www.iau.org

Европейско астрономическо общество – European Astronomical Society-EAS
http://eas.unige.ch

Европейска южна обсерватория – European Southern Observatory-ESO-Paranal
http://www.eso.org/public
http://www.eso.org/paranal

Европейска космическа агенция – European Space Agency-ESA
http://www.esa.int/ESA

Федерална космическа агенция на  Русия  (Роскосмос)
http://www.federalspace.ru/

Американско астрономическо общество – American Astronomical Sotiety-AAS

http://www.aas.org

Национално управление за аеронавтика и космически изследвания на САЩ  (NASA)
http://www.nasa.gov

Международна метеорна организация – International Mejeor Organization-IMO
http://imo.net

Космически телескоп „Хъбъл” – Hubble Space Telescoppe-HST
http://hubbleaite.org
http://opside.stsci.edu/pubinfo
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=31


Американско списание за любителска астрономия Sky&Telescope
http://www.skyandtelescope.com