"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

КОРОНАЛНИ ДУПКИ. CH HSS- ефект

Короналната  дупка (CH -Coronal Hole) е област в слънчената корона, където вешеството е относително разредено. Наблюдава се като тъмна област върху слънчевия диск в УВ или рентгенова светлина.


Слънчеви коронални дупки, видими върху рентгеново
изображение на Слънцето, получено от спътника GOES-15
на 1 януари 2015г


Дупките са свързани с отворени магнитни полета в съответните слънчеви области. Те са източници на  високоскоростни потоци частици в слънчевия вятър (HSS- High Speed  Stream).  Когато Земята срещне такъв поток  възникват   условия най-често за слаба или  умерена   геомагнитна активност  (CH  HSS - eфект).