9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 27 НОЕМВРИ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 52 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 92 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 190/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (15 - 22 ноември 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (15 ноември - 11 декември 2021г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/11/27)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 

МНОГО НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ:   2898   2899   2900

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2021/11/27)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/11/27)
клас М:  05%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/11/27)
планетарно смущение  (Kp=4) :  35%
     планетарна буря (Kp=>5): 30%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D
27 ноември 2021г/16ч00мин: Очакват се епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) през следващите 48 часа

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Имаше десетина суб- изригвания (клас B), а техни източници бяха активните области 2898, 2899 и 2900. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е B1.2.
Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Трите от тях са с номера 2898, 2899 и 2900. Те са в южното полукълбо и са от магнитен клас "бета". Нова, нерегистрирана група петна се вижда на североизточния край на слънчевия диск. И трите номерирани области в южното полукълбо са потенциални източници на слаби изригвания от клас C. Областта 2898 има и слаб потенциал за изригвания със средна мощност (клас M). Няма потенциални източници за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 27 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 52 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 37 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е  17 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 92.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 ноември ще бъде много ниска или между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е 5% на ден, а за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29 ноември ще бъде около 90-92.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше почти постоянна - около 300-360 км/с. В момента тя е приблизително 340 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -4 до +5nT. В момента Bz е около -2nT.

Днес следобяд и привечер се очаква активизиране под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е коронална дупка (CH24) приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка
,както и короналната дупка CH22 в южното полукълбо. Към това влияние утре се очаква да се добави и ефект от облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 24 ноември. Във връзка с това през нощта и утре се очаква активизиране на земното магнитно поле до ниво на планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), но също така са и много вероятни епизоди с със слаба планетарна буря (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре  геомагнтитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена (или) активна, утре - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***), а на 29 ноември - между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 35%, за утре е 40%,  а за 29 ноември е 15%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) за днес и утре е по 25% на ден, а за 29 ноември тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със среднамощност на средни ширини (K=6) е 5% за днес, 10% - за утре и около и под 1% за 29 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза  (27- 29 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-27/16ч00мин (UT = 14h00min)


25 ноември 2021г/15ч00мин: Днес и утре - спокойно космическо време, местни геомагнитни смущения на 27 ноември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Регистрирано е само едно суб-изригване (~B1.3). Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е A9. Облакът изхвърлена слънчева коронална маса (CME)  регистрирана вчера следобяд от коронографите на космическите апарати SOHO и STEREO съгласно проведеното числено моделиране на слънчевия вятър ще достигне Земята на 28 ноември. Източникът на явлението е еруптивен протуберанс върху югоизточната част на видимия слънчев диск, избухнал вчера около обяд, приблизително в 12ч българско време.


На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2896 и 2898). Те са в южното полукълбо. По-значителната от тях 2898, чийто магнитен клас е "бета". Тя е потенциален източник на слаби изригвания от клас C. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 25 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 39 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 23 (по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е  17 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 ноември ще бъде много ниска или между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 ноември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше почти постоянна - около 440-450 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -5 до +3nT. В момента Bz е около +3nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  ще бъде предимно спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е спокойна. Активизиране се очаква на 27 ноември под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре  геомагнтитната обстановка ще бъде
предимно спокойна, а на 27 ноември ще е между спокойна и смутена (или) активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 27 ноември е 30%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 27 ноември тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (25- 27 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-25/15ч00мин (UT = 13h00min)


24 ноември 2021г/19ч30мин: Нов  слънчев активен център (AR12898)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Нямаше забележими еруптивни явления. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е A6.7. Облак изхвърлена коронална маса (CME)  регистрирано днес следобяд от коронографите както на космическите апарати SOHO и STEREO. Предварителният оглед на изображенията предполага, че движението на плазмения облак е насочено  в югоизточна посока спрямо нашата планета. Не са регистрирани други  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В южното полукълбо са групите 2896 и новорегистрираната 2898. В северното полукълбо е групата петна 2897. По обща площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Наблюдава се бърз растеж и еволюция на областта 2898, но засега и тя е все още еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 24 ноември 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 39 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 40 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е  14 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 ноември ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 ноември ще бъде между 80 и 82.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 450-550 км/с с тенденция към плавно спадане. В момента тя е около 450 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -3 до +3nT. В момента Bz е около +3nT.

Утре и на 26 ноември обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  ще бъде предимно спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре и на 26 ноември геомагнтитната обстановка ще бъде
предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% наден. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (24- 26 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-24/19ч30мин (UT = 17h30min)


23 ноември 2021г/16ч15мин: Хелио-геофизичната обстановка и днес остава леко смутена
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска.  Двете номерирани области 2896 и 2897  са еруптивно спокойни. Нова група петна  се появи в югоизточния квадрант на  слънчевия диск. Тя все още не е номерирана, но е възможният източник на единственото за днес суб-изригване (B1.1).  Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Днес, утре и на 24 ноември  слънчевата активност ще остане много ниска. Днес, утре и на 25 ноември слънчевата активност ще остане много ниска.


Слънчевият диск на 23 ноември 2021г (SDO/HMI)

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е все завишена (520-580 км/с), а
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  е  в диапазона между -4 и +4nT. Тази смутена обстановка в близкото космическо пространство създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) ад отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка обаче беше спокойна. Утре и на 24 ноември геомагнитата обстановка ще бъде предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-23/16ч15мин (UT = 14h15min)


22 ноември 2021г/15ч45мин:  Хелио-геофизичната обстановка остава  леко смутена (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска. Двете групи петна 2896 и 2897 намаляват по площ и са еруптивно спокойни.
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Днес, утре и на 24 ноември  слънчевата активност ще остане много ниска.


Слънчевият диск на 22 ноември 2021г (SDO/HMI)

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH20 скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше завишена - средно около 600 км/с. Стойностите на
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха обаче близки до нула - в диапазона между -5 и +5nT. Поради отместването на короналната дупка CH20 от геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се успокои напълно през следващите два дни.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалите 24 часа беше между спокойна и смутена.
Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Утре и на 24 ноември геомагнитата обстановка ще бъде предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-22/15ч45мин (UT = 13h45min)


21 ноември 2021г/16ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли 600 км/с, геомагнитната обстановка е смутена

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около нивото A2.4. Вчера следобяд е регистрирано избухване на голям протуберанс с дължина около 30 градуса. Възможно е регистрираното  изхвърляне на коронална маса (CME) да се движи по посока на Земята. В ход е анализ на данните.


На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. В южното полукълбо е групата 2896, а  2897 е в северното. Двете области са еруптивно спокойни. Малка единична "пора" се вижда западно от областта 2896 в южното полукълбо. Тя няма официален номер. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 21 ноември 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 22 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 22 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е  22 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 ноември ще бъде  много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слънчевата коронална дупка CH19 с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна допълнително и  от 520-550 км/с вчера следобяд днес достигна до почти 700 км/с. В момента тя е около 650 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -5 до +5nT. В момента Bz е около 0nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  ще бъде остане смутена, но с тенденция към успокояване утре и на 23 ноември. Поради това днес ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре са възможни местни геомагнитни смушения (K=4) над отделни райони на Земята, а на 23 ноември геомагнитната обстановка ще е спокойна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смушения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнтитната обстановка ще бъде
между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 23 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 30%, за утре е 29%, а  за 23 ноември е 10%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е 15% за днес, 5% за утре и около и под 1% за 23 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза  (21- 23 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-21/16ч00мин (UT = 14h00min)
 
------------------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".


ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/11/26
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас


2898 S24E04 240 120 8 DAO 10 B
2899 S21W62 306 20 4 BXO 5 B
2900 S28W12 256 50 4 CRO 7 B
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/11/26

Област Хелиографски
координати 

2896 S17W90 334
2897 N15W76 320

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/11/27* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2898 25 5 1 1
2899 5 1 1 1
2900 15 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г