9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 02 ЮЛИ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 40/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 96 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 90/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/07/02)
Геомагнитна буря
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
               
МНОГО НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА БУРЯ (G1)
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3040 3042 3045 3046

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/07/02)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/07/02)
клас М: 05%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ):  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/07/02)
   планетарно смущение (Kp=4) : 10%
      планетарна буря (Kp=>5): 05%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                    
02 юли 2022г/19ч00мин:  Бавен облак слънчева коронална маса (CME) предизвика слаба геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска.. Всички наблюдавани колебания на слънчевия рентгенов поток бяха под прага C1.0. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В северното полукълбо с е групата 3046, а на юг от екватора са групите 3040 (залязваща) , 3045 + две нови групи. Площите на петната в  южното полукълбо преобладават с около 20-30% тад тези в северното. Слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3040.Слънчевият диск на 02 юли 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре  и на 04 юли се очаква да бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна  мощност (клас M) е ниска.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Бавно движещ се  облак коронална маса(CME), изхвърлен от Слънцето на 28 юни достигна до Земята вчера през втората половина на деня. Приблизително около полунощ концентрацията на слънчевия вятър нарастна до около 50 протона/cm^3. Скоростта на слънчевия вятър обаче остана ниска- между 320-350 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  достигна стойност  -13nT през нощта около 03ч българско време.

Утре и на 04 юли обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се успокоява.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната  геомагнитна обстановка 
  се активизира до планетарно смущение (Kp=4) между 03-06ч, слаба буря (Kp=5;G1) (***!!!***) между 06-09ч и отново смущение (Kp=4) ежду 09-12ч българско време. Над българия имаше местна слаба буря (K=4) сутринта между 06-09ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Утре среднопланетарната  геомагнитна обстановка   ще бъде между  спокойна и смутена , а на 04 юли тя ще е спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 04 юли ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-07-02/20ч00мин (UT = 17h00min)


01 юли 2022г/18ч00мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска.. Всички наблюдавани колебания на слънчевия рентгенов поток бяха под прага C1.0. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В северното полукълбо са групите 3042 и новата 3046. На юг от екватора са групите 3040 , 3045 + една нова югоизточна от нея. Площите на петната в северното и южното полукълбо изглеждат приблизително равни. Слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3040.


Слънчевият диск на 01 юли 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре  и на 03 юли се очаква да бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна  мощност (клас M) е ниска.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше около 350 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -1 и +5nT.

Днес, утре и на 03 юли обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната  геомагнитна обстановка 
  беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на 03 юли среднопланетарната  геомагнитна обстановка   ще бъде спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 03 юли ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-07-01/18ч00мин (UT = 15h00min)
                          
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/07/01
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3040 S13W62 323 120 7 DSO 7 B
3045 S11E12 249 10 1 AXX 1 A
3046 N17E64 197 80 3 HSX 1 A
 СЛЪНЧ
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА

----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/07/01

Област Хелиографски
координати 

3042 S02W62 321
3043 S14W19 280
3044 S21W27 288

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/07/02* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3040 25 5 1 1
3045 5 1 1 1
3046 10 1 1 1


* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г