9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 06 АПРИЛ 2020г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 70 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 30 март - 06 април 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (30 март - 25 април 2020г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2020/04/07)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2020/04/07)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2020/04/07)
смущение (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):  01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
(УТОЧНЕНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ(SC25)(09 декември 2019г)

07 април 2020г/15ч45мин: Слаба еруптивна активност във факелната област AR12759.
Геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Имаше множество слаби колебания на слънчевия рентгенов поток в A-диапазона с източник факелната област 2759, включително и едно  суб-изригвание с мощностен показател B4.4 в 04ч45мин българско време тази сутрин. 
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не  се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 07 април 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0(по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  рано следобяд е 0 (по данни от 26 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 09 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(
07, 08 и 09 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 09 април ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 320-360 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 350 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -2nT и +2nT. В момента Bz е равна приблизително на +1nT.


Днес, утре и на 09 април параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
,утре и на 09 април ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1% за целия 3-дневен интервал (07-09  декември).
 
В рамките на 3-дневната прогноза (07 - 09 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-04-07/15ч45мин (UT = 12h45min)


06април 2020г/15ч00мин: Две суб-изригвания от  факелната област AR12759. Геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток беше около A1.4. Имаше и две суб-изригвания с мощностни показатели B2.5 и B1.7 около 08ч45мин и 11ч30мин българско време. 
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не  се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 06 април 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  рано следобяд е 0 (по данни от 28 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 08 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(
06, 07 и 08 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 08 април ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 340-410 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 345 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -2nT и +2nT. В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT.


Днес, утре и на 08 април параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
,утре и на 08 април ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1% за целия 3-дневен интервал (06-08  декември).
 
В рамките на 3-дневната прогноза (06 - 08 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-04-06/15ч00мин (UT = 12h00min)


05 април 2020г/16ч15мин: Групата петна 2759 се разпадна. Спокойна геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Слънчевият рентгенов поток се колебаеше в диапазона A1.4-A1.6.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не  се виждат петна.
Областта AR12759 загуби петната си и в момента е вече обикновено факено поле. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 05 април 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  рано следобяд е 15 (по данни от 25 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 07 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(
05, 06 и 07 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 07 април ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 400-460 км/с.  В момента тя е приблизително 405 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT.


Днес е възможно слабо активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята, което е свързано с малка слънчева коронална дупка. Поради това ще има условия за  местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре и на 07 април  обстановката ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
ще е между спокойна и смутена, а утре и на 07 април ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 20%, а за утре и  07 април е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 07 април.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (05 - 07 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-04-05/16ч15мин (UT = 13h15min)


04 април 2020г/17ч15мин: Слънчевата активна област AR12759 генерира  две суб-изригвания (от клас B), след което започна да отслабва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Областта 2759 генерира снощи две импулсни суб-изригвания с мощностни показатели B4 и B1.4, съответно около 03ч и 03ч45мин българско време, както и няколко колебания в A-диапазона.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск се вижда групата петна AR12759 (2759).
След двете B-изригвания  снощи нейната област започна да отслабва, а петната загубиха по-голямата част от общата си площ. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 04 април 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  рано следобяд е 15 (по данни от 24 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 06 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(
04, 05 и 06 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 06 април ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 420-460 км/с.  В момента тя е приблизително 430 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT.


Утре  е възможно слабо активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята, което е свързано с малка слънчева коронална дупка. Поради това утре ще има условия за  местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 06 април геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше снощи между 0ч и 03ч българско време.  Над България геомагнитната обстановка по същото време беше също смутена (K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка утре
ще е между спокойна и смутена, а на 06 април ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за  утре е 20%, а за 06 април е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1% за днес и 06 април, а за утре е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (04 - 06 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-04-04/17ч15мин (UT = 14h15min)


03 април 2020г/ 17ч30мин:  Леко смутена геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията  на слънчевия рентгенов поток през последните часове са слаби и в рамките на A-диапазона (по данни от GOES-16), а техен източник е областта 2759.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск се вижда групата петна AR12759 (2759).
Тя е в северното полукълбо и проявява незначителна еруптивна активност. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ).


Слънчевият диск на 03 април 2020г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  рано следобяд е 15 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 05 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(
03, 04 и 05 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 05 април ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 390-450 км/с .  В момента тя е приблизително 450 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -5nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на -1.5nT.


Днес все още са възможни слаби смущения в околоземното космическо пространство, свързани с приекваториалния край на южната слънчева полярна коронална дупка. Ново слабо активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП свързано с малка коронална дупка се очаква на 05 април. Поради това днес  и на 05 април ще има условия за  местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена.Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на  Земята.  Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
и на 05 април  ще е между спокойна и смутена, а утре тя ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е   по 15% на ден за днес и утре, а за 05 април е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за днес и 05 април и около и под 1% за утре.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (03 - 05 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-04-03/17ч30мин (UT = 14h30min)


02 април 2020г/16ч30мин: Хелио-геофизичната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове беше около  A1-A2 (по данни от GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск се вижда групата петна AR12759 (2759).
Тя е в северното полукълбо. Източник е на много слаби и кратки колебания на рентгеновия поток, които са в границите на A-диапазона. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ).


Слънчевият диск на 02 април 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  около обяд е 16 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 04 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(
02, 03 и 04 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 04 април ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър се колебаеше слабо около средна стойност ~420-450 км/с .  В момента тя е приблизително 415 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на +1nT.


Днес, утре  и на 04 април слънчевата коронална дупка CH24, която е с отрицателна магнитна полярност,все още ще бъде в геоефективна позиция, но постепенно ще се отмества от нея.Ще има и слабо влияние, свързано с приекваториалния край на южната слънчева полярна коронална дупка. Това ще поддържа слабо активна  обстановка в околоземното космическо пространство. Поради това, и по-специално днес и утре, все още ще има условия за  местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 04 април геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре
ще е между спокойна и смутена, а на 04 април- спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е  20% за днес и по 15% на ден за утре и за 04 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за днес и утре и около и под 1% за 04 април.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (02 - 04 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-04-02/16ч30мин (UT = 13h30min)


01 април 2020г/16ч15мин: Слънчевата област AR12759 е еруптивно спокойна. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове беше около и под A1 (по данни от GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск се вижда групата петна AR12759(2759), която вчера получи официален номер
. Тя е в северното полукълбо. До този момент нейната област е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ).


Слънчевият диск на 01 април 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  е 16 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 03 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(
01, 02 и 03 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 03 април ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  под влияние на CH HSS-ефект, свързан със слънчева коронална дупка скоростта на слънчевия вятър беше  завишена, но с тенденция към спадане. Тя се беше в диапазона 440-520 км/с.  В момента скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 460 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на +0.5nT.


Днес, утре  и на 03 април слънчевата коронална дупка CH24, която е с отрицателна магнитна полярност,все още ще бъде в геоефективна позиция, но постепенно ще се отмества от нея.Ще има и слабо влияние, свързано с приекваториалния край на южната слънчева полярна коронална дупка. Това ще поддържа слабо активна  обстановка в околоземното космическо пространство.Поради това ще има условия за  местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4)имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнината обстановка беше смутена между снощи между 21ч и 24ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, 
утре и на 03 април ще е между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е  30% за днес, 20% за утре и 15% за 03 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 10%  заднес  и по 5% на ден за утре и за 03 април.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (01 - 03 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-04-01/16ч15мин (UT = 13h15min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO),(SOHO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2020/04/06
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2759 N27E10 262 30 1 HRX 3 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/04/07* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2759 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
    4E36 355 20 4 BXO 3 B24    N14W75         A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14/15; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути (GOES-15/16);  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020г