:/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 20 НОЕМВРИ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 74 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 20 - 27 ноември 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 20 ноември - 16 декември 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2017/11/21)
Геомагнитна буря

(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
       
              МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СЛАБА БУРЯ
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/11/21)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/11/21)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  40%
         буря (Kp =>5) :  20%**
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
в рамките на календарното денонощие
# - не са включени потенциални източници на изригвания, разположени
близо зад западния или източния край на слънчевия диск
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни явления
21 ноември 2017г/12ч45мин: Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Слънчевият рентгенов поток  се колебаеше съвсем слабо около средно ниво A6. През нощта около 04ч българско време имаше едно кратко суб-изригване с мощностен показател ~B1.8 в района на факелното поле 2687. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса(CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 ноември 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес късно сутринта е 0 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес, утре и на 23 ноември слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре  и на 23 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

От вчера късно следобяд (~17ч българско време) скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята започна плавно да нараства и от 350 км/с днес сутринта достигна до около 600 км/с. В момента обаче тя е значително по-ниска (~ 410 км/с).
Амплитудата на колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  значително нарастнаха и бяха в диапазона между -10nT и +10nT. В момента Bz е приблизително равна на -8.1nT. Тази активизация на параметрите на близкото до Земята междупланетно пространство  създаде условия най -напред за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), а след полунощ и за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Първичният източник за тези активни процеси е слънчевата коронална дупка CH42, която е в геоефективна позиция.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще остане завишена днес и утре и ще започне да отслабва на 23 ноември. Ето защо за днес се запазват условията за слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5;G1) (***!!!***), за утре се очакват планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а на 23 ноември ще има местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Планетарно геомагнитно смущение имаше снощи в интервала 23ч-05ч българско време, която през следващите 6 часа (05ч-11ч сутринта) премина в слаба геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) снощи между 23ч и 05ч.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), утре - между смутена и активна, а на 23 ноември - между спокойна и смутена. Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини е  35% за  утре и 25% за 23 ноември. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини е 15% за утре и 5% за 23 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-11-21/12ч45мин (UT = 10h45min)


20 ноември 2017г/14ч15мин: Геомагнитната активност се забавя

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Слънчевият рентгенов поток  се колебаеше съвсем слабо около средно ниво A6. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса(CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 ноември 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес късно сутринта е 0 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Днес, утре и на 22 ноември слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре  и на 22 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера Земята на два пъти пресече секторни граници на междупланетното магнитно поле (ММП) с преходи "+/-"  и "-/+", но това не се отрази съществено на параметрите на слънчевия вятър. През изминалото денонощие   скоростта на слънчевия вятър   беше почти постоянна (~ 350 - 360 км/с), колкото
е и в момента. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -1nT.

Макар и със закъснение спрямо прогнозите от предните два дни днес  се очаква покачване на скоростта на слънчевия вятър, тъй като  Земята ще попадне в зоната на влияние на слънчевата коронална дупка CH42. Тя е с положителна магнитна полярност. Активната обстановка ще се запази утре и частично на 22 ноември.  Поради това  днес, утре и на 22 ноември ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре и на 21 ноември - между смутена и активна. Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини е  по  40% на ден за днес и утре и 35% за 22 ноември. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини е по 20% на ден за днес и утре и 15% за 22 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-11-20/14ч15мин (UT = 12h15min)

---------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/11/20
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/11/21* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017