:/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 18 януари 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 12 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 71 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 10 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 15 януари - 22 януари 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 15 януари - 10 февруари 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/01/19)

(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
       
              МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/01/19)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/01/19)
смущение - суббуря  (Kp=4) : 20%
         буря (Kp =>5) :  05%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
в рамките на календарното денонощие
# - не са включени потенциални източници на изригвания, разположени
близо зад западния или източния край на слънчевия диск
(***!!!***) -линк към информация за потенциално опасни явления
19 януари 2018г/14ч30мин: Протяжна област от коронални дупки почти пресича слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около  A3. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск едва се вижда групата петна 2696. Тя е в южното полукълбо и е в процес на разпадане. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Протяжна област, включваща няколко свързани помежду си коронални дупки почти пресича слънчевия диск. Главната сред тях е CH61. През следващите два дни тя ще бъде в геоефективна позиция. Поради това се очаква CH61 да бъде източник на слънчев вятър със сравнително висока скорост в околностите на Земята и оттам на геомагнитна активност.


Слънчевите коронални дупки на 19 януари
2018г- изображение в ултравиолетови лъчи
(SDO/AIA)


Слънчевият диск на 19 януари 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 13 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число  е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре и на 21 януари слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (19, 20 и  21 януари ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 януари ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от космическата сонда ACE през изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  в спокойния диапазон 300-400 км/с. В момента тя е приблизително 375 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеха в диапазона между -6nT и +5nT. В момента Bz e приблизително равна на -1.5nT

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане в спокойния диапазон около и под 400 км/с. През нощта или утре тя ще започне да нараства поради влияние на слънчевата коронална дупка CH61 и ще остане сравнително висока (до 550-580 км/с) и на 21 януари.  Ето защо над някои райони на Земята днес е възможно да има геомагнитни смущения (K=4). Утре и на 21 януари ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а по-специално  утре- и за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и смутена, утре - между смутена и/или слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), а на 21 януари - между спокойна и активна.  Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини  е 20% за днес, 35% за утре, а за 21 януари тя ще е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5)на средни ширини е  5% за днес, 20% за утре , а за 21 януари е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес и за 21 януари е около и  под 1%, а за утре е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-01-19/14ч30мин (UT = 12h30min)


18 януари 2018г/11ч45мин: Слаба еруптивна активност в областта 2696

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Две суб-изригвания с мощностни показатели ~B9 и B3.5 бяха наблюдавани тази сутрин в областта 2696, а техните максимуми бяха достигнати съответно в 09ч35мин и 10ч20мин българско време. "Базисното" (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток  е около  A4. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  се вижда групата петна 2696. Тя е в южното полукълбо и прояви еруптивна активност в границите на B-диапазона тази сутрин. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 януари 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 12 (по данни от 4 наблюдения). Волфовото число  е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре и на 20 януари слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (18, 19 и  20 януари ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 януари ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от космическата сонда ACE през изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  в диапазона 310-350 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 335 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеха в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +1nT

Днес и частично утре  параметрите на междупланетната среда в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Ето защо и геомагнитната  обстановка ще е предимно спокойна. По-късно утре, както и на 20 януари  скоростта на слънчевия вятър ще започне да нараства поради влияние на слънчевата коронална дупка CH61. Ето защо над някои райони на Земята е възможно да има геомагнитни смущения (K=4). На 20 януари ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и евентуално за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнитната обстановка ще е  предимно спокойна, утре - между спокойна и смутена, а на 20 януари - между смутена и/или слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).  Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини  е 10% за днес, 20% за утре, а на 20 януари тя ще е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5)на средни ширини е  около и под 1% за днес, 5% за утре , а за 20 януари е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес и утре е около и под 1%, а за 20 януари е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-01-18/11ч45мин (UT = 09h45min)

---------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/01/18
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2696 S12W15 124 10 2 BXO 2 B
 

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2018/01/19* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2696 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018