КОМЕТАТА  C2012/S1 (ISON)
(Невски-Новичонок-1)

Кометата ISON "на живо"
(27-30 ноември 2013г)
(бюлетини, снимки, видео и коментари
в квази-реално време)

КОМЕТАТА C/2012 S1 (ISON) В МОМЕНТА:  РАЗСТОЯНИЕ  ДО 
СЛЪНЦЕТО И ЗЕМЯТА; ВИДИМА ЗВЕЗДНА ВЕЛИЧИНА


Тази страница се обновява автоматично на  всеки  5 минути 

Начало
За кометата ISON
Наблюдения  от космически апарати 
Новини (съобщения, снимки и видео )
Кометата  ISON  върху нощното небе
Статии и лекции
----------------------------------------------------------
НАОП "Юрий Гагарин"-Ст.Загора
"Космическото време" днес


Синхронни  изображения (STEREO-A/B,SOHO и SDO)

ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ КАМЕРИТЕ "HI-1" (STEREO-A/B)


HI-1 (STEREO-A)
допълнителен избор: 512x512; 1024x 1024
HI-1 (STEREO-B)
допълнителен избор: 512x512; 1024x 1024

ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ КОРОНОГРАФИ (SOHO; STEREO-A/B)

LASCO_C3 (SOHO)
LASCO_C2
(SOHO)
COR2 (STEREO-A)
COR2 (STEREO-A)

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СЛЪНЦЕТО ОТ КАМЕРАТА "AIA"(SDO)(1024 x 1024)


    4096x4096
4096x4096 4096x4096 4096x4096

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СЛЪНЦЕТО ОТ КАМЕРАТА
"EUVI" (STEREO-B)


ТЕКУЩ ТЕКСТОВ КОМЕНТАР


#16
(2013/12/01; 17ч30мин)

ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ КОМЕТНАТА ОРБИТА Е ПРЕТЪРПЯЛА ЗАБЕЛЕЖИМА ПРОМЯНА ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА НЕГРАВИТАЦИОННА СИЛА

Изображенията на кометата ISON, които бяха получени в първите часове след преминаването й през перихелия показват, че тя се е отклонила от предварително прогнзираната траектория.
По наше мнение, в това не само, че няма нищо странно, но дори би могло и да се очаква. Става въпрос за нещо познато и многократно наблюдавано при кометите. Тава е т.нар. "негравитационна сила". Не става въпрос за някакъв нов вид физическо взаимодействие, а просто за .... реактивна сила, която възниква при кометите в близост до Слънцето под действието на сублимацията. Причината за това са основно две:


Отклонената видима траектория на
кометата ISON спрямо предварително
очакваната (NASA)1.Структурната нехомогенност на кометното ядро. В резултат на това дебелината на мантията не е еднаква навсякъде и възникват зони с повишена сублимация (там, където мантията е по тънка или отсъства)
2. Сублимацията преобладава откъм обърнатата към Слънцето страна на кометното ядро.


Негравитационните сили са много съществен фактор върху промените на кометните орбити в близост до Слънцето, т.е. когато сублимацията е особено силна. В случая с кометата ISON при нейното много тясно приближаване до Слънцето, големината на негравитационната сила трябва да е достигнала особено големи стойности. Тя е изиграла ролята на своеобразен природен ракетен двигател, който изглежда е довел до преминаването й на малко  по-голямо разстояние от Слънцето в сравнение с предварително очакваното. Крайната орбита се е преобразувала в "по-хиперболична". В резултат на това кометата вероятно ще премине на по-голямо минимално разстояние от Земята в сравнение с очакваното.


-------------------------------------------------------------
Старите текстови коментари се  прехвърлени в страницата "Новини"


АУДИО  И  ВИДЕО

2013/11/28/; 20ч00мин: ЗАЩО КОМЕТИТЕ ОЦЕЛЯВАТ БЛИЗО ДО СЛЪНЦЕТО?
(WMV)

201311/28; 18ч30мин: ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ ПРЕДИ СРЕЩАТА СЪС СЛЪНЦЕТО (WMV)