с подкрепата наЗа нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ 

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2021/07/26 - 2021/08/02)
Волфовото число за интервала 19 - 25 юли 2021г е W=27+25/-13; по новата система е Wn = 45+41/-21
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде между много ниска и ниска или умерена. Възможни са слаби изригвания от клас C и (евентуално) от средния мощностен клас M. Вероятността за големи  изригвания от от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде   ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 10 до 40. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по-голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде  нисък.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
ще бъде между спокойна и смутена.

 След 19 юли  Земята е в сектор на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "+".  Очаква се Земята да пресече секторна граница на ММП с преход "+/-" на 01 август.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (26 юли -21 август 2021г)

Слънчевата активност ще бъде  предимно между много ниска и  ниска
. Има малка вероятност за изригвания със средна мощност (клас M).

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4; G0), свързани с дългоживущи слънчеви коронални дупки са възможни около 28-29 юли и 10-11 август. Допълнителен фактор, благоприятстващ по-висока геомагнитна активност на 29 юли би могъл да бъде преминаващ край Земята облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 25 юли.   

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора  
2021-07-26/24ч00мин (UT:21h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г