с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2019/03/11 - 2019/03/17)
Волфовото число за интервала 04 -03 март 2019г е 8+2/-8; по новата система е Wn = 12+4/-12
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде  много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за протонни (СЕЧ) ерупции  , както и за големи изригвания от клас X е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде  много  ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде висок на 11 и 12 март.

Геомагнитната обстановка на средни ширини между 11 и 12 март ще е
между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***) . Това е във връзка с очакваното достигане до Земята на периферията на междупланетен плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 08 март. През останалите дни  геомагнитната обстановка ще бъде  спокойна или  между спокойна и смутена.
(
 
След 27 февруари Земята се намира в сектор  на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "-". Земята ще пресече следващата секторна граница на ММП с преход "-/+" на 23 март 2019г.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (11 март -06 април 2019г)

Слънчевата активност ще бъде предимно много ниска през целия 27-дневен интервал на прогнозата. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.

На 11 март геомагнитната обстановка ще се активизира, поради
очакваното достигане до Земята на периферията на междупланетен плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 08 март. На 11 март е възможна слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1), а на 12 и 13 март - планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 )и/или слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; бал G1), свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчеви коронални дупки са най-вероятни в интервала 15-17 март. През останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде спокойна или между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2018-03-11/16ч00мин (UT:14h00min


ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018