с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2021/03/01 - 2021/03/08)

Волфовото число за интервала 22 -28 февруари 2021г е W=14+6/-6; по новата система е Wn = 23+10/-10
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за слаби изригвания (рентгенов мощностен клас C) е около 20% на ден. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде между много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 30. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по-голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде завишен през първата половина от седмицата.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
ще бъде между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) между 01 и 03 март и между спокойна и активна през останалата част от седмицата. (ЗАБЕЛЕЖКА: На 01 март беше регистриран 3-часов епизод с планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) в резултат от преминаването край Земята на нерегистриран преди това облак слънчева коронална маса (CME)(***!!!***).)

  След 
26 февруари 2021г знакът на междупланетното магнитно поле (ММП) в околностите на Земята е "+". Очаква се Земята да пресече секторна граница на ММП с преход "+/-" на 02 март.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (01 -27 март 2021г)

Слънчевата активност ще бъде  между много ниска и ниска през целия период на 27-дневната прогноза. Потенциални източници за слаби изригвания от  клас  C  са активните области 2806 и 2807.

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4; G0) и/или  планетарни геомагнитни бури с малка мощност (Kp=5;G1)(***!!!***), свързани с дългоживущи слънчеви коронални дупки са възможни в интервалите 02-03 март, 05-06 март, 12-13 март, 18-19 март и 21-22 март, както и на 15 март. През останалите дни  геомагнитната обстановка ще  бъде предимно между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2021-01-01/24ч00мин (UT:22h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г