с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2019/01/14 - 2019/01/20)
Волфовото число за интервала  07 - 13 януари 2019г е   W = 0; по новата система е Wn = 0
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде  много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за протонни (СЕЧ) ерупции  , както и за големи изригвания от клас X е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде  много  ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде нисък или среден.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще е
  между спокойна и смутена.
(
 
След 02 януари Земята се намира в сектор  на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "-". Земята ще пресече следващата секторна граница на ММП с преход "-/+" на 24 януари 2019г.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (14 януари 2018г - 09 февруари 2019г)

Слънчевата активност ще бъде много ниска през целия 27-дневен интервал на прогнозата. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Има много малка вероятност за слаби изригвания (клас C) между 20 януари и 02 февруари. Неин потенциален източник би била активната област 2732.

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 )и/или слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; бал G1) свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчеви коронални дупки са най-вероятни в интервалите 24-25 януари и 31 януари - 03 февруари.
През останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде спокойна или между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2018-01-14/22ч00мин (UT:20h00minИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018