с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2021/05/17 - 2021/05/24)
Волфовото число за интервала 10 - 16 май 2021г е W=16+6/-9; по новата система е Wn = 26+10/-15
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде  между много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 10 до 30. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по-голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде предимно нисък.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
ще бъде между  спокойна в интервала 20-24 май. През първата половина на седмицата са възможни епизоди с планетарни смущения (Kp=4), както и епизоди със слаба планетарна буря (Kp=5; G1)  поради влияния, свързани със слънчева коронална дупка, както и с два преминаващи край Земята облаци слънчева коронална маса (CME).

 След 12 май Земята е в сектор на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "-". 
Очаква се Земята да пресече секторна граница на ММП с преход "-/+" на 27 май.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (17 май -02 юни 2021г)

Слънчевата активност ще бъде  между много ниска и  ниска
. Възможни са слаби изригвания (клас C).

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4; G0) и/или  планетарни геомагнитни бури с малка мощност (Kp=5;G1)(***!!!***), свързани с дългоживущи слънчеви коронални дупки са възможни в интервалите  17-19 май, както и около 20 май.

В интервала 18-19 май са възможни епизоди планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) както и слаби геомагнитни бури (Kp=5; G1), предизвикани от преминаващи край Земята облаци слънчева коронална маса (CME).

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2021-05-17/16ч00мин (UT:13h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г