с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2020/10/19 - 2020/10/26)

Волфовото число за интервала 12 -18 октомври 2020г е W=7+10/-7; по новата система е Wn = 12+16/-12
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде много ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде нисък в началото на седмицата, но след 20 октомври и до края наседмицата ще бъде висок.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
ще бъде между спокойна и смутена в началото на седвицата и предимно между смутена и активна след 20 октомври поради CH HSS ефект, чийто източници са слънчеви коронални дупки в близост до двете полярни области. Между 22 и 25 октомври ще има условия и за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)(***!!!***).

 От 
18 октомври 2020г знакът на междупланетното магнитно поле (ММП) в околностите на Земята е "+". Земята ще  пресече секторна граница с преход "+/-" на 03 ноември.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (19 октомври - 14 ноември 2020г)

Слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Има малка вероятност за слаби изригвания от клас C, свързана главно с активната област 2776.

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и/или  планетарни геомагнитни бури с малка или средна мощност (Kp=5)(***!!!***), свързани с дългоживущи слънчеви коронални дупки са възможни в интервала 21-25 октомври, а на 26  октомври са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). През останалите дни  геомагнитната обстановка ще  бъде предимно между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2020-10-19/15ч00мин (UT:12h00min)


ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020г