с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2019/07/15 - 2019/07/22)

Волфовото число за интервала 08 - 15 юли 2019г е 0; по новата система е Wn = 0
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 30. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде около обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде завишен на 15 и 16 юли. През останалите дни от седмицата ще бъде предимно нисък.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
ще бъде между спокойна и смутена през по-голямата част от седмицата с изключение на интервала 15-16 юли.  Тогава под влияние на слънчева  коронална дупка   с отрицателна полярност обстановката  в околоземниото космическо пространство ще се активизира (CH HSS - ефект). Възможни са планетарни геомагнитин смущения (Kp=4).

 
След 28 юни Земята се намира в сектор  на междупланетното магнитно поле (ММП) с честа промяна на знака, но предимно със знак "+". Земята ще пресече следващата секторна граница на ММП на 24 юли.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (15 юли - 10 август 2019г)

Слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.
 
Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) или  слаби геомагнитни бури (Kp=5;G1), свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчеви коронални дупки са най-вероятни в интервала  15-16 юли и 05-06 август. През останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна или между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2019-07-15/17ч00мин (UT:14h00min)


ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019г