с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2018/01/15-2018/01/22)
Волфовото число за седмицата  08 - 14 януари 2018г е
W = 4+4/-4; по новата система е Wn = 7+5/-5
)
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за протонни (СЕЧ) ерупции  , както и за големи изригвания от клас X е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде между  много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде завишен на 14 януари.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде  между спокойна  и смутена.
(
От 31 декември 2017 г Земята се намира в сектор  на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница с преход "+/-" Земята ще пресече на 16 януари.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (15 януари - 10 февруари 2018г)

Слънчевата активност ще бъде  много ниска в рамките на прогнозния времеви интервал. Вероятността за слаби изригвания от клас C  е много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 ) и/или слаби геомагнитни бури (Kp=5; G1),
свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчеви коронални дупки са най-вероятни в интервала 19-21 януари. През останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде спокойна или между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2018-01-15/24ч00мин (UT:22h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018