с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2018/03/05-2018/03/12)
Волфовото число за седмицата  26 февруари -04 март 2018г е
W = 5+5/-5; по новата система е Wn = 8+7/-8

През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде  много ниска . Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за протонни (СЕЧ) ерупции  , както и за големи изригвания от клас X е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде  много  ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта  ще бъде близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде  между спокойна  и смутена.
(
От 28 февруари Земята се намира в сектор  на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "-". Следващата секторна граница с преход "+/-" се очаква Земята да  пресече на 16 март.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (05-31 март 2018г)

Слънчевата активност ще бъде   много ниска  в рамките на прогнозния времеви интервал. 
Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1% за целия интервал на прогнозата (26 февруари - 24 март).

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 )и/или слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; бал G1) 
свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчеви коронални дупки са най-вероятни в интервалите 15-18 март и 21-22 мартПрез останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде спокойна или между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2018-03-05/22ч00мин (UT:20h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018