с подкрепата наЗа нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ 

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2021/11/15 - 2021/11/22)
Волфовото число за интервала 08-14 ноември  2021г е W=21+4/-7; по новата система е Wn = 35+16/-12
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде  между много ниска и нискаВероятността за изригвания със средна мощност (клас M ), за големи  изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции  е  много ниска.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде между много ниска и умерена. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 10 до 50. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по-голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде завишен между 15 и 20 ноември и ще бъде нисък в края на седмицата.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
се очаква да  бъде между спокойна и активна. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) се очакват на 16 и 17 ноември. През останалите дни от седмицата геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.

 След 11 ноември Земята е в сектор на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "-". Земята ще пресече следващата секторна граница на ММП с преход "-/+" на 13 ноември.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (15 ноември -11 декември 2021г)

Слънчевата активност ще бъде  предимно  между ниска и умерена. Вероятността за изригвания със средна мощност (клас М) е ниска. Потенциален източник за M изригвания в интервала 20 ноември -03 декември е  активната област 2891
.

Епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4; G0) или слаби геомагнитни бури (Kp=5;G1) свързани със слънчеви коронални дупки (CH HSS- ефект) са възможни в интервала 15-16 ноември, както и около 28-29 ноември. Геомагнитната  обстановка ще бъде предимно между спокойна и/или смутена през останалите дни.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора  
2021-10-15/23ч00мин (UT:21h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г