с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2019/05/13 - 2019/05/20)

Волфовото число за интервала 06 - 13 април 2019г е 0; по новата система е Wn = 0
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде между много ниска и ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 10 до 30. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде около обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде завишен между 13 и 15 май.

Геомагнитната обстановка на средни ширини в резултат от преминаването покрай Земята на серия от облаци слънчева коронална маса (CME) в интервала 14-16 май
ще бъде между смутена и мощна планетарна геомагнитна  буря (Kp=7;G3) (***!!!***) през  първата половина на седмицата, а след това ще е между спокойна и смутена. 
(
 
След 23 април Земята се намира в сектор  на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "-". Земята ще пресече следващата секторна граница на ММП с преход "-/+" на 15 май.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (13 май - 08 юни 2019г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Има малка вероятност за слаби изригвания (клас C) между 14 и 19 май с потенциален източник активната област 2741. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.
 
Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчева коронални дупки са най-вероятни около 28-31 май. В интервала 14-17 май ще има условия за средни и мощни геомагнитни бури (Kp=6 или 7; G2 или G3)(***!!!***), които са свързани с преминаване покрай Земята на облаци слънчева коронална маса (CME). През останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна или между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2018-05-13/20ч00мин (UT:17h00min)


ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019г