с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2020/07/06 - 2020/07/13)

Волфовото число за интервала 29 юни -05 юли 2020г е W=0; по новата система е Wn = 0
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде много ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде нисък.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
ще бъде между спокойна и смутена. Възможни са активни епизоди (Kp=4) на 08 и 09 юли във връзка с очаквано преминаване на облак слънчева коронална маса (CME) покрай Земята.

 
След 02 юли 2020г знакът на междупланетното магнитно поле (ММП) в околностите на Земята е "+". Очаква се следващата секторна граница с преход "+/-" Земята да пресече на 18 юли.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (06 юли -01 август 2020г)

Слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.
 
Геомагнитната обстановка ще  бъде предимно между спокойна и смутена.  Съществува малка вероятност за активни епизоди  на 08-09 юли във връзка с  очаквано преминаване на облак слънчева коронална маса покрай Земята.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2020-06-07/17ч00мин (UT:14h00min)


ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020г