с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2019/12/02 - 2019/12/09)

Волфовото число за интервала 25 ноември - 02 декември 2019г е W=0; по новата система е Wn = 0; брой дни без слънчеви петна от началото на 2019г = 255
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X, както и за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде много ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде около обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде нисък.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
ще бъде между спокойна и смутена.

 
Между 25 ноември и 02 декември знакът на междупланетното магнитно поле (ММП) в околностите на Земята беше нестабилен,но с преобладаваща полярност "+". През новата седмица секторната полярност остава нестабилна.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (02 - 28 декември 2019г)

Слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.
 
Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчеви коронални дупки са най-вероятни в интервала 18-19 декември. През останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна или между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2019-12-02/24ч00мин (UT:22h00min)


ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019г