с подкрепата на


За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ  НАО "Юрий Гагарин"

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2017/11/20-2017/11/27)
Волфовото число за седмицата  06-12 ноември 2017г е
W = 7+9/-7; по новата система е Wn = 11+14/-11
)
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за протонни (СЕЧ) ерупции  , както и за големи изригвания от клас X е около и под 1%.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде много ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 0 до 20. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по- голяма от 2 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита се очаква да бъде завишен през цялата седмица.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между спокойна и смутена през втората половина от седмицата. На  21, 22 и 23 ноември геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна (Kp<=4) поради очакваното влияние на слънчевата коронална дупка CH42 върху скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята. В рамките на тези три дни  има  и малка вероятност за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).
(
От 07 ноември  Земята се намира в сектор  на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница с преход "+/-" Земята ще пресече на 27 ноември.
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (20 ноември - 16 декември 2017г)

Слънчевата активност ще бъде  много ниска в рамките на прогнозния времеви интервал. Вероятността за слаби изригвания от клас C  е много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.

Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 ) и/или слаби геомагнитни бури (Kp=5; G1),
свързани с рекурентни (дългоживущи) слънчеви коронални дупки са най-вероятни в интервалите  20-23 ноември, 29-30 ноември, 04-08 декември и 11-14 декември. Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) е възможна по горепосочената причина на 04-05 декември.  През останалите дни геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
   2017-11-20/17ч00мин (UT:15h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница