КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ- СТАРИ СЪОБЩЕНИЯ

< ОБРАТНО


D- редовен дневен бюлетин
E- кратък бюлетин
U- извънреден бюлетин (след 31 декември 2022г)
W- седмичен бюлетин

2014г (след 30 септември)
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1

D
D Е
D
2

D
D
D
3

Е,D
D W
D
4

D
D
D
5

D
D Е
E D
6

D W
D D
7

D
D Е
D
8

D
D
D W
9

D
D
E
10

D Е
D W
E
11

D
D

12

D
D E
D
13

DЕ W D
D
14

D
D
D E
15

 D Е
D
D W
16

D
D
D
17

D
D W
D
18

D
D
D
19

D
D
D
20

D Е
D
D
21

D W
D
D
22

D E
D
D
23

D
D
D W
24

D
D W
D
25

D E
D
D
26

D E
D
D
27

D W
D
D
28

D
D
D
29

D
D
D
30

D
D
D
31

D2015г
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
 D
D
2
D
E
D E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D W D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
D E D
E D
D

D
D
D
D
D
D
D
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
11
D
D
D E
D
W
D
D
D
D
D
D
D
12
D W
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
13
D
D
D E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
 D 
D
D
D

D
D
16
D
D
D W
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D E
D
B
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D E
D
D
D
D
D
D
19
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
D
D
D
E
D
D
D
D
D
D
D
D
21
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
W
D
D
D
D
D
D
D
D
D
24
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
25
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
26
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
27
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
28
D
D
D
D
D

D

D
D
D
D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D

D

2016г
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
  D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
7

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D
D
D
D
D
D
D
D

D

D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
12
D
D
D
D
D
D
D


D

D
13
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
16
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
19
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
20
D

D

D
D
D
D
D
D
D
D
21
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
23
D
D
D

D
D
D
D
D
D


24
D
D
D

D
D
D
D
D
D

E
25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D


26
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
27
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
28
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D
D

2017г
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D E
D
D
D
7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
9
W D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
E D
D
D
D
12
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
13
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
14
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
16
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
19
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
D
D E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
21

D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
24
D
E D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
27
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

28
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D

D

2018г
D
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D


D
10
D
D
D
D
D
D
D

D

D

11
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
12
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
13
D
D
D
D
D

D
D
D

D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D

15
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
16
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

19
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
21
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
24
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
27
D
D
D
D
D

D
D

D

D
28
D
D
D
D
D
D

D
D
D

D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D

D


2019г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D

D

D

D
D
2
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
6
D

D
D
D

D
D
D

D
D
7
D
D
D
D
D
D
D

D

D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
9

D
D
D
D
D
D
D
D

D

10
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
12
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
13
D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
15
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
16
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
19
D
D

D

D

D
D
D
D
D
20
D
D
D

D

D

D
D
D
D
21
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
24
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
25

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
27
D
D
D

D

D

D
D
D
D
28
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

31
D

D

D

D
D

D

D

2020г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

5
E
D
D
D
D
D
D
D
D

D

6
D
D
D
D
E
D
D
D
D
D
D

7
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
8
D
D
D
D

D

D

D
D
D
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D

D
D
D
D
D

D
D

D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D

12
D
D
D

D
D
D
D

D
D

13
D
D

D

D
D

D
D

D
14


D
D
D
D
D

D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
16
D
D
D
D
D

D
D
D

D
D
17
D
D


D
D


D
D
D
D
18
D
D
D
D

D
D

D19
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
20
D
D
D
D
D

D


D
D
D
21
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

22
D
D

D

D
D

D
D
D
D
23
D
D
D
D
D

D

D

D

24
D

D

D
D
D

D
D


25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D


D
D
D
D
D
D
D
D

27
D
D

D

D
D
E
D
D
D

28
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

30
D

D
D
D D
D
D

D
D
D
31
D

D

D

D
D

D2021г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1

D
E

D

E
D
D
D
D
D
2
D D
D
D


D
D
E
E
D
E
3

D
D
E
E
E
D
D
D

E

4
D D
DD
E
D
D
D

5

D

E
D

D

E
E
D
D
6
D

D
D
E
E
D
D
E
E
E
D
7
D
D
D

D
D
D
E
D
D
D
D
8

D

D
D
E
E
D
D
D
E
E
9
D
D
D
D
D

D
D

D
E
D
10
D D
D
D
D
D
D
D
E
D
E
D
11

D
D
D
D
D
D
D

D
D

12
D
E

D D
D
E

D
D
D
13

D
D

D
D

D

E
E
D
14
D
D
D
E
D
D
D
D

D
D
E
15
D
D
D
E
E
D
D
D
E
D
D

16

D
E
D
D
D
E
E

E
E
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
E
D
D
D
18


D
D
D
D
D
D

D
E
E
19
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
20
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
21
D
D
E
D
D
E
D
D
D
D
D
E
22
D
D
D
D
D
D
D
D

D
E
D
23
D

D
D
D
D
E
D
D
E
E
E
24

D
D
E
D
D
D
D
D
D
D

25
D
D
E
D
D
E
D
E
D
D
D
E
26
D
D

D
E
E
E
D
E
D

D
27
D D
D
D
D
D
D
D
E
D
D
E
28
D

D
D
E
D

D

E
D
D
29


D

D

D
E

E X
D
D
30
D


D
E
D
D
D
D
D
D
D
31
D
D

D

D
D

D

E

2022г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
   X    
  XI 
XII
1
D
D
D
E
D
D
D
D
D
D
D
D
2
D
E
D

D
D
D
D
D
D

D
3
E
D
D
E E

D
D

D
D
D

4
D
E
E

D
D
D
D
D

D
D
5
E

E

D
D
D
D
D
D
D
D
6
D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
7
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

8
D
E

D
D
DD D
D
D
D
D
D
9
D
D
E
D
D
D D
D
D
D
D

10
D
E
E
D
D
D
D
D
D
D

D
11
D
E
D
D
D
D
D
D


D
D
12
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
13
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
14
D

E
D
D

D
D
D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
16
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
E

D
D
D
D
D
D
D
D

D
18
D
D
E
D
D

D
D
D

D
D
19
E
D
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
E D
E
E
D
D
D
D
D
D

D

21
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
E

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
E
D

D
D
D
D
D
D
D
24
D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
25
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D

27
D

E
D
D
D
D
D
D

D
D
28
E

D
D
D
D
D
D

D
D

29
D

E
D
D


D
D
D

D
30
E

E
D
D
D
D

D
D
D
D
31
D

E

D

D
D

D

D

2023г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
   X    
  XI 
XII
1
D2
3
D
E


4
D
D


5
D
D


6
D
D


7
D
D


8

D


9
D
E


10
E D
E


11
U D
E


12
U
E


13
E
D


14
U D15
D
D


16
E
D


17
D
D


18
D
U E


19
E
E


20
E21

E


22
U D23
24
D
E


25
E
D


26
D
D


27
D
D


28
D29
E30
D31
D
IПО-СТАРИ БЮЛЕТИНИ

Архив "Космическо време" т.1 (06 август 2012г - 31 март 2013г)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2023г