DАDDDDD

КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ- СТАРИ СЪОБЩЕНИЯ

< ОБРАТНО


D- редовен дневен бюлетин
Е- извънреден бюлетин
W- седмичен бюлетин

2014г (след 30 септември)
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1

D
D Е
D
2

D
D
D
3

Е,D
D W
D
4

D
D
D
5

D
D Е
E D
6

D W
D D
7

D
D Е
D
8

D
D
D W
9

D
D
E
10

D Е
D W
E
11

D
D

12

D
D E
D
13

DЕ W D
D
14

D
D
D E
15

 D Е
D
D W
16

D
D
D
17

D
D W
D
18

D
D
D
19

D
D
D
20

D Е
D
D
21

D W
D
D
22

D E
D
D
23

D
D
D W
24

D
D W
D
25

D E
D
D
26

D E
D
D
27

D W
D
D
28

D
D
D
29

D
D
D
30

D
D
D
31

D2015г
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
 D
D
2
D
E
D E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D W D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
D E D
E D
D

D
D
D
D
D
D
D
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
11
D
D
D E
D
W
D
D
D
D
D
D
D
12
D W
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
13
D
D
D E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
 D 
D
D
D

D
D
16
D
D
D W
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D E
D
B
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D E
D
D
D
D
D
D
19
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
D
D
D
E
D
D
D
D
D
D
D
D
21
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
W
D
D
D
D
D
D
D
D
D
24
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
25
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
26
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
27
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
28
D
D
D
D
D

D

D
D
D
D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D

D

2016г
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
  D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
7

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D
D
D
D
D
D
D
D

D

D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
12
D
D
D
D
D
D
D


D

D
13
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
16
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
19
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
20
D

D

D
D
D
D
D
D
D
D
21
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
23
D
D
D

D
D
D
D
D
D


24
D
D
D

D
D
D
D
D
D

E
25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D


26
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
27
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
28
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D
D

2017г
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D E
D
D
D
7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
9
W D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
E D
D
D
D
12
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
13
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
14
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
16
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
19
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
D
D E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
21

D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
24
D
E D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
27
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

28
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D

D

2018г
D
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D


D
10
D
D
D
D
D
D
D

D

D

11
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
12
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
13
D
D
D
D
D

D
D
D

D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D

15
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
16
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

19
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
21
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
24
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
27
D
D
D
D
D

D
D

D

D
28
D
D
D
D
D
D

D
D
D

D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31
D

D

D

D
D

D

D


2019г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D

D

D

D
D
2
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
6
D

D
D
D

D
D
D

D
D
7
D
D
D
D
D
D
D

D

D
D
8
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
9

D
D
D
D
D
D
D
D

D

10
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
12
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
13
D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
14
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
15
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
16
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
17
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
18

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
19
D
D

D

D

D
D
D
D
D
20
D
D
D

D

D

D
D
D
D
21
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
24
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
25

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
27
D
D
D

D

D

D
D
D
D
28
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
30
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

31
D

D

D

D
D

D

D

2020г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

5
E
D
D
D
D
D
D
D
D

D

6
D
D
D
D
E
D
D
D
D
D
D

7
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
8
D
D
D
D

D

D

D
D
D
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
D

D
D
D
D
D

D
D

D
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D

12
D
D
D

D
D
D
D

D
D

13
D
D

D

D
D

D
D

D
14


D
D
D
D
D

D
D
D
D
15
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
16
D
D
D
D
D

D
D
D

D
D
17
D
D


D
D


D
D
D
D
18
D
D
D
D

D
D

D19
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
20
D
D
D
D
D

D


D
D
D
21
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

22
D
D

D

D
D

D
D
D
D
23
D
D
D
D
D

D

D

D

24
D

D

D
D
D

D
D


25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
26
D


D
D
D
D
D
D
D
D

27
D
D

D

D
D
E
D
D
D

28
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
29
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

30
D

D
D
D D
D
D

D
D
D
31
D

D

D

D
D

D2021г

Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1

D


2
D D


3

D


4
D D


5

D


6
D7
D
D


8

D


9
D
D


10
D D


11

D


12
D


13

D


14
D
D


15
D
D


16

D


17
D
D


18
19
D
D


20
D21
D22
D23
D24
25
D26
D27
D28
D29
30
D31
D

ПО- СТАРИ  БЮЛЕТИНИ

31 март - 30 септември 2014г
17 окномври 2013 - 5 април 2014г
21 април- 23октомври 2013г
1 ФЕВРУАРИ - 9 ЮНИ 2013г
9 АВГУСТ 2012 - 31 МАРТ 2013 Г.
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г