9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 24 ЮНИ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 16/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 75 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 100 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 18 - 25 юни 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 18 юни - 14 юли 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/06/25)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/06/25)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/06/25)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  20%
         буря (Kp => 05% :   05%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
"24-ЯТ ЦИКЪЛ И ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ" (видео-презентация, автор Б.Комитов; кратка анотация е дадена в секцията НОВИНИ) част 1 част 2  част 3

25 юни2018г/13ч00мин: Нарастване на геомагнитната активност в рамките на 3-дневната прогноза (25-27 юни)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Имаше десетина суб-изригвания от клас B, чийто източвик е активната обаст 2715. Базисното (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток  е около B1.0.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2715, която е в северното полукълбо и близо до екватора. През последното денононщие тя беше в процес на бавно отслабване, а магнитният й клас е "бета". 2715 остава потенциален източник на слаби изригвания от клас C, като и (евентуално)  за едно изригване от средния клас M. Няма потенциални източници за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевите коронални дупки на 25 юни
2018г (SDO/AIA)


Слънчевата коронална дупка CH04 постепенно се премества към геоефективна позиция. От утре и през следващите 3-4 дни тя ще оказва съществено влияние върху скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята и това ще бъде причина за значителна геомагнитна активност.


Слънчевият диск на 25 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 16 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 19 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 12-13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес, утре  и на 27 юни слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M е 5%. Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (25, 26 и 27 юни). Има значителна вероятност за изригвания от слабия мощностен клас C в активната област 2715.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 юни ще е около 75.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на приекваториалната периферия на северната слънчева полярна коронална дупка през последните 24 часа 
скоростта на слънчевия вятър  остана леко завишена. Тя беше в диапазона 400-500 км/с с тенденция към спадане. В момента скороста на слънчевия вятър е приблиително 430 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  вчера следобяд  и през нощта бяха в  диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +1.5nT.

Днес обстановката в околностите на Земята ще бъде все още  частично под влияние на приекваториалната периферия
на северната слънчева полярна коронална дупка . Поради това ще има условия  за местни  геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре нашата планета ще попадне в зоната на влияние на дългоживуща  слънчева магнитно активна област (CIR), предхождаща короналната дупка  CH04, която е с отрицателна полярност. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще достигне 700 км/с. В резултат на това геомагнитната обстановка утре и на 27 юни отново ще се активира. Утре ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а на 27 юни - и за слаба  планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна
и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, утре - между спокойна и активна, а на 27 юни - между смутена и слаба  планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4)за днес е 20%, за утре е 30%, а за 27 юни тя е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 5%, за утре  е 10%, а за 27 юни е 35%. Вероятността за средна геомагнитна буря на средни ширини (K=6) за днес и утре е около и под 1%, а за 27 юни е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-25/13ч00мин (UT = 10h00min)


24 юни 2018г/13ч00мин: Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Имаше няколко суб-изригвания, чийто с източник е залязващата активна обаст 2713. Едното от тях достигна мощностен показател ~B8.5. Базисното (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток  е около B1.0.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (залязващата 2713 и 2715). Групата петна 2715 укрепна в средната си част, но голямото й водещо петно се разпадна на две части. Магнитната структура на областта 2715 през вчерашния ден се усложни до магнитен клас "бета-делта". Магнитните карти от днес по обяд обаче показват, че тя изглежда отново е от клас "бета". 2715 остава потенциален източник на слаби изригвания от клас C, като и (евентуално)  за едно изригване от средния клас M. Няма потенциални източници за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Вляво: активната област AR12715 (2715) в бяла светлина; вдясно: магнитограма на областта AR12715 (24 юни 2018г; SDO/HMI)


Слънчевият диск на 24 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 34 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 25 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е около 15 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Днес, утре  и на 26 юни слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M е 5%. Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (24, 25 и 26 юни). През днешния ден има значителна вероятност за изригвания от слабия мощностен клас C в активните области 2713 и 2715.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 юни ще е между 70 и 75.СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на приекваториалната периферия на северната слънчева полярна коронална дупка през последните 24 часа 
скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна, достигайки до 450-460 км/с. В момента тя е приблиително 455 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  вчера следобяд  и през нощта бяха в доста широк диапазон между -13nT и +13nT. В момента Bz e приблизително равна на +2nT.

Днес и утре условията в околностите на Земята ще бъдат от време на време под влияние на приекваториалната периферия
на северната слънчева полярна коронална дупка . Ето защо днес все още ще има условия  за планетарни  геомагнитни смущения (Kp=4). Утре са възможни местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, а на 26 юни геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна
и активна. Планетарни геомагнитни смущения имаше вчера между 12ч и 18ч и след това през нощта между 0ч и 03ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре
геомагнитната обстановка ще е  предимно между спокойна и смутена, а на 26 юни - спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) за утре е 20%, а за 26 юни тя е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 10%, за утре  е 5%, а за 26 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-24/13ч15мин (UT = 10h15min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/06/24
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2715 N07W34 231 100 5 DAC 6 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2018/06/25* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2715 45 5 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018