/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 17 АВГУСТ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 41 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 80 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 410 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 14 - 21 август 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 14 август - 07 септември 2017г) 19 август 2017г/10ч45мин: На два пъти през последните 24 часа (снощи между 21ч и 24ч и тази сутрин между 06ч и 09ч българското време) геомагнитната обстановка се активизира до ниво на слаба планетарна буря (Kp=5;G1). Над България геомагнитната обстановка беше смутена (за станция Панагюрище K=4)вчера привечер между 18ч и 21ч и тази сутрин между 06ч и 09ч. ***

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2017/08/19)
Геомагнитна буря
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
 МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СЛАБА БУРЯ
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/08/19)
клас М:  10%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/08/19)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  30%
         буря (Kp => 05% :   10%**
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
19 август 2017г/13ч15мин: Активно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше  ниска. Активната област 2671 беше източник на изригване с мощностен показател C2.9, което достигна максималната си фаза приблизително в полунощ българско време. Нововъзникнал активен център на невидимата откъм Земята страна на Слънцето, който е наблюдаван с помощта на ултравиолетовата камера EUVI на борда на космическата сонда STEREO-A генерира 4 изригвания с мощностни показатели в диапазона C3.1-C4.4. Тази активна област ще се вижда на източния край на слънчевия диск след 3-4 дни. Поради новото активизиране на областта 2671 
"базисното" (т.е.фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток  нарастна през последните 12 часа и в момента е около B3. Няма регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Новообразувана активна област на обратната
страна на Слънцетона 19 август 2017г -
анимационно ултравиолетово изображение
(STEREO-A/EUVI)

На слънчевия диск се вижда  само групата петна 2671, която е в северното полукълбо.  След като вчера беше в процес на отслабване снощи и днес сутринта тя започна да се "реактивира". Магнитната й структура показва признази на укрепване, а  магнитният й клас засега е "бета-гама". Общата площ на петната в областта отново нарастна почти с около 30% спрямо вчера и в момента е около 420 милионни части от слънчевия диск. Областта 2671 има потенциал да генерира поне едно изригване от средния мощностен клас M и (евентуално) протонна (СЕЧ) ерупция. Няма  потенциални източници за големи изригвания  от клас X.


Вляво: Изображение на активвната област AR12671 (2671) в бяла светлина; вдясно: карта на магнитното поле на същата област (19 август 2017г) (SDO)Слънчевият диск на 19 август 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 41 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес около обяд е 50 (по данни от 21 наблюдения).Волфовото число  е около 20 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 81.

Днес, утре и на 21 август слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска.  Вероятността за  изригвания от средния мощностен клас M е по 10% на ден. Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции   е  около и под 1% за всеки един от трите дни (19, 20 и 21 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре и на 21 август ще е около 85. Възможни са смущения в работата на различни видове радиоелектронни устройства поради очакваната еруптивна активност на областта 2671.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
През последното денононощие Земята се намираше в зоната на влияние на южната приекваториална периферия на слънчевата коронална дупка CH22. Скоростта на слънчевия вятър  беше завишена и в диапазона 550-690 км/с с тенденция към нарастване.  В момента тя е приблизително 670 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в  диапазона между -5nT и +5nT. В момента  Bz е приблизително равна на -1.5nT. Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство поддържа условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,бал G1) (***!!!***).

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще остане завишена в рамките на 3-дневната прогноза (19-21 август). Това ще поддържа условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), но особено днес и утре са възможни и
слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5,бал G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше между смутена и  слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,бал G1) (***!!!***). Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)имаше в интервалите 21ч-24ч (снощи) и 03ч-06ч и 09ч-12ч тази сутрин българско време. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) имаше в интервалите 15ч-18ч и 06ч-09ч българско време.  Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера следобяд между 15ч и 18ч, снощи между 03ч и 06ч и тази сутрин между 09ч и 12ч(за станция Панагюрище K=4). Над полярните райони на Земята е наблюдавана аврорална активност.


Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над
Аляска на 19 август 2017г
(снимка:
Vaughn Johnson
)
(solarham.net)


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 21 август геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна, като не се изключват и периоди със слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5,бал G1) (***!!!***).  Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за утре е 25%, а за 21 август е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за  утре и за 21 август е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде  близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или по-висок) е ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-08-19/13ч15мин (UT= 10ч15мин)18 август 2017г/14ч00мин: Слънчевата активна област 2671 започна да отслабва. Геомагнитната активност продължава

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше  много ниска. Активната област 2671 генерира десетина
суб-изригвания от мощностния клас B. "Базисното" (т.е.фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток  се колебае в диапазона A8-B1.2. Няма регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда  само групата петна 2671, която е в северното полукълбо. Тази област през последното денононщие проявява еруптивна активност в мощностния диапазон B. През последното денонощие магнитната й структура започна да деградира и  магнитният й клас премина от "бета-гама-делта" в по-ниския "бета-гама". Общата площ на петната й намаля с близо 25% и в момента е около 250- 300 милионни части от слънчевия диск. Приемаа се обаче, че областта 2671 все още има потенциал да генерира поне едно изригване от средния мощностен клас M.  Няма  потенциални източници за големи изригвания  от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 август 2017г (SDO)


Боулдърското число  е 30 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес около обяд е 42 (по данни от 18 наблюдения).Волфовото число  е около 17-18 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Днес, утре и на 20 август слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска.  Вероятността за  изригвания от средния мощностен клас M е по 10% на ден за днес и утре и 5% за 20 август. Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции   е  около и под 1% за всеки един от трите дни (18, 19 и 20 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре и на 20 август ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
През последното денононощие Земята се намираше в зоната на влияние на южната приекваториална периферия на слънчевата коронална дупка CH22. Скоростта на слънчевия вятър  беше завишена и се колебаеше в диапазона 500-600 км/с.  В момента тя е приблизително 570 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в широк диапазон между -10nT и +5nT. В момента  Bz е приблизително равна на -3.5nT. Тази доста активна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство поддържа условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,бал G1) (***!!!***).

Днес, утре и на 20 август Земята ще остане в сектора на влияние на  слънчевата  коронална дупка  CH22.  Ето защо в рамките на 3-дневната прогноза (18-20 август) ще има условия за планетарни геомагнитни бури с малка мощност (Kp=5, бал G1)
(***!!!***) и/или планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Скоростта на слънчевия вятър обаче ще започне бавно да спада още от утре и тази тенденция ще продължи на 20 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше между спокойна и  слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,бал G1) (***!!!***). Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)имаше вчера рано следобяд между 12ч и 15ч българско време. След това през нощта между 21ч и 06ч сутринта имаше планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).  Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 21ч и 24ч (за станция Панагюрище K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 20 август геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна, като не се изключва и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,бал G1) (***!!!***).  Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за утре и за 20 август е по 30% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес  е  25%, а утре и за 20 август тя е по 15% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 20 август тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде  близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-08-18/14ч00мин (UT= 11ч00мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/08/18
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2671 N11E22 305 410 18 FKC 31 BG
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/08/19* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2671 45 10 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017