:/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 20 февруари 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 68 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 19 -26 февруари 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 19 февруари - 17 март 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/02/21)

(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
       
               МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/02/21)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/02/21)
смущение - суббуря  (Kp=4) : 25%
         буря (Kp =>5) :  10%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
в рамките на календарното денонощие
# - не са включени потенциални източници на изригвания, разположени
близо зад западния или източния край на слънчевия диск
(***!!!***) -линк към информация за потенциално опасни явления
21 февруари 2018г/15ч00мин: Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше  много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A2.5.  Не са регистрирани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 февруари 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре и на 23 февруари слънчевата активност ще бъде много ниска.
Вероятността  изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни ( 21, 22  и  23 февруари ).  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 февруари ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше  в  диапазона 370-430 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 400 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеха в диапазона между -7nT и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на 0nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде леко активизирана  поради  отслабващото влияние на район, включващ слънчевите коронални дупки CH67 и CH68. На 23 февруари обстановката ще се успокои. По тази причина днес и на 23 февруари са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята, а утре ще има условия за за един 3-часов интервал с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и на 23 февруари
геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и смутена, а  утре - между спокойна и активна. Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини  за днес и за 23 февруари тя е по 25% на ден, а за утре е 30% . Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5)  на средни ширини за днес и 23 февруари е по 10% на ден , а за утре е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 -23 февруари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-02-21/15ч00мин (UT = 13h00min)


20 февруари 2018г/12ч45мин: Отново слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше  много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A2.5.  Не са регистрирани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 февруари 2018г (SDO)


Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 9 наблюдения). Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре и на 22 февруари слънчевата активност ще бъде много ниска.
Вероятността  изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както за за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни ( 20, 21  и  22 февруари ).  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 февруари ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше  в  диапазона 400-600 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 405 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеха в диапазона между -5nT и +2nT. В момента Bz e приблизително равна на -0.5nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде леко активизирана  поради  отслабващото влияние на район, включващ слънчевите коронални дупки CH67 и CH68. На 22 февруари обстановката ще се успокои. По тази причина днес има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а утре - за местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. На 22 февруари геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше снощи между 20ч и 23ч българско време. Над България геомагнитната обстановка по това време също беше смутена (за станция Панагюрище  K=4).

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и  утре
геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 22 февруари -  предимно спокойна. Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини  за днес е 30%,а за утре и за 22 февруари тя е по 15% на ден . Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5)  на средни ширини за днес е  10%, за утре е 5%, а  за 22 февруари е около и под  1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 -22 февруари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е много малка.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-02-20/12ч45мин (UT = 10h45min)

---------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/02/20
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2018/02/21* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)


* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018