9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 27 СЕПТЕМВРИ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 120/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 135/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 730 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/09/27)
Геомагнитна буря
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
             
НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА БУРЯ (G2)
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3105 3107 3108 3109 3110

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/09/27)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/09/27)
клас М: 30%
  клас X:  05%
SEP (СЕЧ):  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/09/27)
   планетарно смущение (Kp=4) : 25%**
      планетарна буря (Kp=>5): 10%**
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                    
27 септември 2022г/20ч15мин: Внезапна промяна на хелио-геофизичната обстановка:  Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)(кратък бюлетин)

Неотчетен от мониторинга слънчев плазмен облак (CME) достигна Земята около полунощ, предизмиквайки планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)
(***!!!***) между 03ч и 06ч българско време и два епизода с планетарни смущения (Kp=4) след това между 06ч -09ч и 15ч-18ч българско време. Над България са регистрирани слаба местна буря (Kp=5)между 03ч-06ч и три смутени епизода между 0ч-06ч, 06ч-09ч и 15-18ч.

Утре все още ще са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Между спокойна и смутена ще е геомагнитната обстановка на 29 септември.

Слъчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Единственият източник на C-изригвания беше активната област 3107. Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена в рамките на 3-дневната прогноза (27-29 септември).


Слънчевият диск на 27 септември 2022г (SDO/HMI)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-26/20ч30мин (UT = 17h30min)


26 септември 2022г/20ч25мин: Слаба геомагнитна активност утре и на 28 септември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше  ниска. Имаше няколко слаби изригвания (клас C ) в активните области  3107 и 3110, но без значими съпътстващи явления.
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат по посока на Земята.

Общо 5 групи петна се виждат на слънчевия диск. Потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност  (класове M и X) са активните области 3105, 3107 и 3110.


Слънчевият диск на 26 септември 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 28 септември слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощнотен клас M  е по 40%, а за големи изригвания от клас X е по 10% на ден (общо за целия диск).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа е около 300 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4 и +4 nT.

Утре и на 28 септември се очаква обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да е леко смутена под влияние на
слънчевата  коронална дупка CH26, която ще бъде в геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Утре и на 28 септември среднопланетарната геомагнитна обстановка се очаква бъде  между спокойна и смутена (или активна).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ днес, утре и на 28 септември ще бъде  около  обичайния фон. Възможно е обаче да има и покачвания над праговото ниво за слаба радиационна буря (S1) в случай на слънчеви изригвания със средна или голяма мощност от активнате области  3105,3107 и 3110.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-26/20ч15мин (UT = 17h15min)


25 септември 2022г/ 19ч15мин: Ниска слънчева и слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше нмска. Бяха регистрирани близо 20 слаби (клас C) изригвания, чийто източници бяпа главно активните области 3107 и 3110. Те обаче не бяха съпроводени от някакви други значими явления. 
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Едната от тя, която е в северното полукълбо е нова и все още няма официален номер. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. През последното денонощие се наблюдава укрепване на опашната част на групата 2110 и на централната част на групата 2107. От друга страна се наблюдава слаба деградация в  групата 2105. Потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M) са всички номерирани области с изключение на 3108. Активните области 3107 и 3110 са потенциални източници и на големи изригвания от клас X.

Слънчевият диск на 25 септември 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 27 септември слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощнотен клас M  е по 30%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден (общо за целия диск).


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята  беше в диапазона 300-450 км/с с тенденция към спаданее. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4 и +4 nT.

Днес до края на девя и утре обстановката
в околностите на Земята ще бъде спокойна. На 27 септември  под влияние на слънчевата  коронална дупка CH26 параметрите на слънчевия вятър и ММП отново ще достигнат смутени и/или активни нива.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше смутена. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4)  вчера между 18 и 21ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка се очакваа бъде спокойна, а на 27 септември - между спокойна и смутена или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ днес, утре и на 27 септември ще бъде  около  обичайния фон. Възможно е обаче да има и покачвания над праговото ниво за слаба радиационна буря (S1) в случай на слънчеви изригвания със средна или голяма мощност от активнате области 3102 и/или "кластера"  3105-3106-3107.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-25/20ч15мин (UT = 17h15min)


24 септември 2022г/20ч15мин: Изригване със средна мощност (M1.7) от новата слънчева активна област 3110. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Изгрялата на североизточния край на слънчевия диск новорегистрирана област 3110 генерира вчера вечерта продължително изригване със средна мощност, съпроводено с радиоизбухване-свист от II тип и
изхвърляне на коронална маса (CME). То достигна максимума си (M1.7) в 21ч10мин българско време. Тъй като източникът на явленията е на края на видимия слънчев диск плазменият облак най-вероятно ще подмине Земята. Няколко слаби  изригвания (клас C) бяха наблюдавани  в активните области  3107, 3109 и  3110. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Почти всички номерирани области са потенциални източници на изригвания със средна мощност. Активните области 3102 и 3105 са и слаби потенциални източници за гоеми изригвания от клас X.


Слънчевият диск на 24 септември 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 26 септември слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощнотен клас M  е по 30%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден (общо за целия диск).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята  беше в диапазона 400-480 км/с с тенденция към слабо покачване. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -6 и +5 nT.

Утре и на 26 септември все още ще има условия
в околностите на Земята за смутена или активна обстановка  под влияние на слънчевата приекваториална коронална дупка CH25. Тенденцията е обаче към успокояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше активна. Епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)имаше тази сутрин между 06-09ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка се очакваа бъде между смутена и активна, а на 26 септември - между спокойна и смутена или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ днес, утре и на 26 септември ще бъде  около  обичайния фон. Възможно е обаче да има и покачвания над праговото ниво за слаба радиационна буря (S1) в случай на слънчеви изригвания със средна или голяма мощност от активнате области 3102 и/или "кластера"  3105-3106-3107.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-24/20ч15мин (UT = 17h15min)

 
23 септември 2022г/20ч30мин: Избухване на протуберанс и ярко изхвърляне на коронална маса (CME)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Десетина слаби  изригвания (клас C) бяха наблюдавани  в активните области  3105, 3107 и 3109. Днес около обяд беше наблюдавано избухване на протуберанс близо до югозападния край на слънчевия диск в съседство с активната област 3102. Това избухване предизвика
  изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на слънчевия плазмен облак е встрани от  по посоката към Земята.


Изхвърляне на слънчева коронална маса
(CME) на 23 септември 2022г (SDO/AIA)


На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Пет от тях са в южното полукълбо, а на север от екватора са групата 3109 и една нова, новоизгряваща група на североизточния край на слънчевия диск. Активните области 3105и намиращата се близо до югозападния край на слънчевия диск 3102 са потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M).


Слънчевият диск на 23 септември 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 25 септември слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощнотен клас M  е по 30%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден (общо за целия диск).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята  беше в диапазона 400-450 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -7 и +7 nT.

През нощта или утре се очаква активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята под влияние на слънчевата приекваториална коронална дупка CH25. Последната е с отрицателна магнитна полярност. Активна или смутена ще бъде обстановката и на 25 септември.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България обстановката беше смутена през предната нощ между 0ч и 03ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка се очакваа бъде между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***), а на 25 септември - между спокойна и смутена или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ днес, утре и на 25 септември ще бъде  около  обичайния фон. Възможно е обаче да има и покачвания над праговото ниво за слаба радиационна буря (S1) в случай на слънчеви изригвания със средна или голяма мощност от активнате области 3102 и/или "кластера" 3105-3106-3107.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-23/20ч30мин (UT = 17h30min)


22 септември 2022г/22ч00мин: Серия от слаби изригвания от активните области 3105, 3107 и новата 3109. Значителна слънчева активност се очаква утре и на 24 септември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Десетина слаби  изригвания (клас C) бяха наблюдавани  в активните области  3105, 3107 и новата 3109. Най-значимото измежду тях е с мощностен показател C7.6, а негов източник е областта 3105.
Няма регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Пет от тях са в южното полукълбо, а на север от екватора е само новорегистрираната 3109. Активните области 3105, 3107 и намиращата се близо до югозападния край на сънчевия диск 3102 са потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M).


Слънчевият диск на 22 септември 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 24 септември слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощнотен клас M  е по 30%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята  беше в диапазона 380-450 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -2 и +3 nT.

През тази нощ  се очаква активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята под влияние на слънчевата приекваториална коронална дупка CH25. Последната е с отрицателна магнитна полярност. Обстановката допълнително ще се активизира утре поради преместването на CH25 в още по-добра геоефективна позиция. Известно успокояване ще настъпи на 24 септември.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа  беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка ще  е  между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). На 24 септември ще започне тенденция към успокояване. Тогава са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ днес, утре и на 24 септември ще бъде малко над или около  обичайния фон. Възможно е обаче да има и покачвания над праговото ниво за слаба радиационна буря (S1) в случай на слънчеви изригвания със средна или голяма мощност от активнате области 3102 и/или "кластера" 3105-3107.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-22/22ч00мин (UT = 19h00min)


21 септември 2022г/20ч00мин: Слънчево M1.0- изригване в активната област 3107

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Новата активна област 3107, намираща се близо до югоизточния край на слънчевия диск генерира  изригване с мощностен показател M1.1. То не е свързано със значими геоефективни съпътстващи явления. Няколко слаби  изригвания  в ниската част на C-диапазона бяха наблюдавани  в областта 3105.
Няма регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат се виждат 5 групи петна. Всички те са в южното полукълбо. Едната от тях е нова, все още без официален номер. Номерираните области (3102  и "кластерът" 3105-3106-3107) са потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M).Областта 3102 е слаб потенциален източник и на големи изригвания от клас X.


Слънчевият диск на 21 септември 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 23 септември слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощнотен клас M  е по 30%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята  беше в диапазона 440-500 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -3 и +4 nT.

Утре към обяд се очаква активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята под влияние на слънчевата приекваториална коронална дупка CH25. Последната е с отрицателна магнитна полярност. Обстановката допълнително ще се активизира на 23 септември поради преместването на CH25 в още по-добра геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка ще  е между спокойна и активна, а на 23 септември - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ днес, утре и на 22 септември ще бъде малко над или около  обичайния фон. Възможно е обаче да има и покачвания над праговото ниво за слаба радиационна буря (S1) в случай на слънчеви изригвания със средна или голяма мощност от активнате области 3102 и/или "кластера" 3105-3106-3107.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-21/20ч00мин (UT = 17h00min)
                               
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/09/26
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3105 S16W18 208 150 10 DAI 16 B
3107 S25E01 189 220 14 ESI 33 B
3108 S13W47 237 50 6 CSO 7 B
3109 N10W66 255 10 1 AXX 1 A
3110 N15E35 154 300 10 EHI 13 B
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/09/26

Област Хелиографски
координати 

3106 S12W32 223

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/09/27*
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3105 45 5 1 1
3107 50 5 1 1
3108 15 1 1 1
3109 5 1 1 1
3110 60 10 5 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г